Schůzka třídních důvěrníků

Schůzka se uskuteční v pondělí 4.12.2023 od 18:00 hodin, již tradičně v kavárně Kafíčko v Bystřici. 

Program: 
1. úvod
2. prostor pro paní ředitelku (případně jiného zástupce školy) – rádi bychom ještě před schvalováním rozpočtu na příští rok probrali, zda škole vyhovuje na co čerpají prostředky ze SRPŠ (příspěvky na třídy kroužky apod.,) nebo zda mají jiné potřeby a představy
3. diskuze 

dále již bez vedení školy:
4. info od pokladníka p. Popka o finanční situaci, dotacích apod.
5. schvalování rozpočtu na rok 2024
6. volba nového člena kontrolního orgánu
7. diskuze